TervetuloaIhmismielen toiminta on aina kiinnostanut minua. Mitä kauempana omasta kokemusmaailmastani jokin ilmiö on, sitä kipeämmin haluan ymmärtää sitä. Psykologin ammatti olikin minulle luontainen valinta. Lukion ensimmäisen psykologian kurssin toisella oppitunnilla päätin, että minusta tulee psykologi, enkä ole katunut päätöstäni.

Uskontoihin liittyy monenlaisia psykologisesti kiinnostavia ilmiöitä: Mystiset kokemukset ja muuttuneet tietoisuuden tilat. Kääntyminen. Kielillä puhuminen ja muut karismaattiset ilmiöt. Näyt ja ilmestykset. Rituaalit.

Uskontopsykologia on uskonnollisten kokemusten ja uskonnollisen käyttäytymisen psykologista tutkimusta. Tarkoituksena on ymmärtää ja selittää psykologian menetelmien avulla, kuinka ihmismieli mahdollistaa ja synnyttää uskonnollisuutta. Klassisia uskontopsykologisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: Miksi ihmiset ”tulevat uskoon”? Miten uskonnolliset kokemukset syntyvät aivoissa? Miten uskonnollisuus on yhteydessä ennakkoluuloisuuteen tai erilaisiin persoonallisuuden piirteisiin? Miten uskonnollisuus vaikuttaa mielenterveyteen? Uskontopsykologiassa ei oteta kantaa Jumalan (jumalien) olemassaoloon tai muihin uskonnollisiin totuusväittämiin; vaikka uskonnolliset kokemukset voitaisiin selittää ihmismielen normaalilla toiminnalla, voi Jumala (jumalia) silti olla olemassa.

Itse olen tutkinut muun muassa uskontoryhmien välisten suhteiden psykologiaa, uskonnollista identiteettiä, uskosta luopumista ja uskonnottomuutta sekä islamia Euroopassa. Viitekehykseltäni olen ennen kaikkea uskonnon sosiaalipsykologi. Tohtorinväitöskirjani syntyi uskontotieteen ja sosiaalipsykologian yhteisohjauksessa, ja tarkastelin siinä suomalaisten musliminuorten identiteettipohdintoja. Tutkimustyön ohessa olen ylläpitänyt kliinisiä taitojani toimimalla erilaisissa terveydenhuollon psykologin tehtävissä.

Tervetuloa tutustumaan kanssani uskonnon psykologiseen tutkimukseen!

t. Teemu Pauha