torstai 2. marraskuuta 2023

Kääntymisen yhteisölliset mallitarinat

Mitä sinulle tulee mieleen ”uskoon tulemisesta”? Kun joku on ”tullut uskoon”, millainen ihminen hän on? Millainen hän oli ennen uskoon tulemistaan? Miten hän on muuttunut uskoon tulemisen seurauksena? Millaiset tekijät johtivat hänen tulemiseensa uskoon? Mieti hetki, millaisia mielikuvia sinulle tulee mieleen, ennen kuin luet pidemmälle.

Monen kristillisessä kulttuuripiirissä kasvaneen mielikuvat uskoon tulemisesta (tai akateemisemmin sanottuna ”kääntymisestä”, conversion) perustuvat malliin, jonka juuret ovat viime kädessä herätyskristilliset. Yleisissä mielikuvissa kääntymys muistuttaa Paavalin kokemusta Damaskoksen tiellä: Kääntymys on äkillinen elämänmuutos, jossa koko aiempi elämäntapa ja uskomusjärjestelmä korvautuvat uusilla. Mielikuvissa kääntymys myös tapahtuu tyypillisesti elämän kriisikohdissa – vankilassa tai päihdekierteessä. Uskoontulo ikään kuin tempaa ihmisen ylös pohjalta. ”Ennen kuljin pimeydessä, mutta nyt näen valon.” ”I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see.”

Äkillisen ja kokonaisvaltaisen uskoontulon malli saattaa kuitenkin olla tyypillinen ennen kaikkea herätyskristillisille piireille eikä toimi yleisenä kuvauksena kaikesta uskonnollisesta kääntymyksestä. Kääntymys ymmärretään eri tavoilla eri uskontojen piirissä, ja vaihtelevilla tavoilla puhua kääntymyksestä on vaikutusta siihen, miten käännynnäiset itse käsittävät omat kokemuksensa. Lyhyesti sanottuna: me ihmiset ymmärrämme omaa elämäämme ympäristöstä omaksumiemme käsitysten tai ”mallitarinoiden” avulla. Jos yhteisössä on tietynlainen mallitarina siitä, mitä kääntymyksessä tapahtuu, sovitamme helposti omankin elämäntarinamme kyseiseen malliin.

Yhteisöllisten mallitarinoiden vaikutusta yhteisön jäsenten tapaan käsitteellistää omia kokemuksiaan voi tutkia tarkastelemalla sitä, miten ei-kristillisissä yhteisöissä kerrotaan kääntymyksestä. Tova Makhani-Belkin on tuoreessa tutkimuksessaan analysoinut kristinuskosta bahá’í-uskoon kääntyneiden kertomuksia. Bahá’í-usko on 1800-luvulla syntynyt maailmanuskonto, jonka keskeinen ajatus on, että juutalaisuus, kristinusko, islam, hindulaisuus, buddhalaisuus ja monet muut uskonnot edustavat samaa jumalallista ilmoitusta. Ne ovat ikään kuin ”uusia päivityksiä” samaan uskonnolliseen järjestelmään. Viimeisin päivitys on luonnollisesti bahá’í-uskon perustajan, Bahá'u'lláhin, tuoma ilmoitus.  

Bahá’í-uskon itseymmärryksen mukaan maailman eri uskontoperinteet ovat siis osa samaa jatkumoa, eikä bahá’íksi tuleminen täten edusta jyrkkää käännettä tai katkosta elämäntarinassa. Makhani-Belkinin haastattelemat bahá’ít eivät mielellään puhuneetkaan ”kääntymisestä” vaan esimerkiksi ”etenemisestä” (progression). Aivan kuten bahá’í-usko on vain päivitetty versio aiemmista uskontoperinteistä, on bahá’íksi tuleminenkin ikään kuin päivitys vanhaan uskonnolliseen identiteettiin. Joustava siirtymä kristinuskosta bahá’í-uskoon heijastui myös uskonnollisiin käytäntöihin: osa Makhani-Belkinin haastatelluista noudatti edelleen esimerkiksi joitain kristinuskon perinteitä, vaikka saattoikin antaa niille uuden, bahá’í-uskon värittämän tulkinnan.

Bahá’í-uskon lisäksi on myös muita uskontoperinteitä, joissa kääntymyksestä ei ole tapana puhua kertakaikkisena elämänmuutoksena ja kaiken entisen korvautumisena uudella. Olen itse törmännyt monien wiccojen ja muiden pakanoiden tapaan kuvata kääntymystä oman perimmäisen itsen tunnistamisena. Henkilö ei miellä muuttuneensa ihmisenä vaan ainoastaan tiedostaneensa jotain, mitä on aina ollut. Nimimerkki ”Kuu-ukkelin” viesti Suomi24-palstalla kuvastaa ajatusta hyvin: ”Tutustuessani wiccaan löysin nimen sille, mikä olen aina ollut. Wicca ei ole muuttanut minua mitenkään.”

Eri yhteisöillä on erilainen mallitarina siitä, mitä kääntymyksessä tapahtuu. Jaettu mallitarina heijastuu myös siihen, miten yhteisön jäsenet hahmottavat oman elämänsä ja sen tapahtumat. Mallitarina vaikuttaa kääntymyskokemuksen tulkintaan ja siten viime kädessä myös itse kokemukseen. Eri uskontoihin voikin olla erilaista kääntyä.

Makhani-Belkin, T. (2023). “This Is a Progression, Not Conversion”: Narratives of First-Generation Bahá’ís. Religions, 14(3), 300.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti